Join Tineco Team
Về Tineco
Tại Tineco, chúng tôi quan tâm đến các giải pháp đổi mới để nâng cao phong cách sống của bạn. Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về các trường hợp sử dụng và trải nghiệm của người tiêu dùng, chúng tôi thiết kế những chiếc máy hút bụi giúp bạn “sống dễ dàng, tận hưởng cuộc sống

Với hơn 20 năm nghiên cứu và thiết kế ngành công nghiệp hàng đầu,chúng tôi đã dẫn đầu thị trường khi những ngôi nhà trở nên thông minh và nhạy bén hơn. Chúng tôi đang xây dựng một thế giới nơi ngôi nhà của bạn yêu cầu ít năng lượng của bạn hơn, trở nên thuận tiện và thân thiện hơn, và giúp bạn yêu ngôi nhà của mình.

Tại sao tham gia Tineco
Người của chúng tôi
Bạn sẽ làm việc và kết bạn với những đồng nghiệp khác nhau và đầy cảm hứng.
Văn hóa của chúng tôi
Chúng tôi truyền cảm hứng và trao quyền cho mọi người thay đổi thế giới.
Giá trị của chúng tôi
Chúng tôi quan tâm đến việc đổi mới các giải pháp để tăng cường lối sống của bạn.
Lợi ích của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp chương trình toàn diện và lợi ích cạnh tranh.
Mọi người nói gì về chúng tôi
Todd Manegold
“Tineco is growing rapidly and I am lucky
enough to lead a team of people who are all committed
to getting better every day.”
Todd Manegold
“Tineco is growing rapidly and I am lucky
enough to lead a team of people who are all committed
to getting better every day.”
Gao J
“ Working at Tineco has been quite a journey so far. Passionate teams, co-workers moving towards the same goal: to make smart life more enjoyable. I am continuously inspired, motivated and encouraged by people around me”
Gao J
“ Working at Tineco has been quite a journey so far. Passionate teams, co-workers moving towards the same goal: to make smart life more enjoyable. I am continuously inspired, motivated and encouraged by people around me”
Marissa Busch
“ I’ve really enjoyed my first year at Tineco and am looking forward to my continued part of a fast-growing brand in the consumer space. ”
Marissa Busch
“ I’ve really enjoyed my first year at Tineco and am looking forward to my continued part of a fast-growing brand in the consumer space. ”
Percival Dong
“Tineco is developing rapidly, and everyone is in high spirits. As long as you want to make some noise, it has countless new opportunities and challenges for you – in this area Tineco excels. Regardless, the most important thing is that it will keep getting better and better.”
Percival Dong
“Tineco is developing rapidly, and everyone is in high spirits. As long as you want to make some noise, it has countless new opportunities and challenges for you – in this area Tineco excels. Regardless, the most important thing is that it will keep getting better and better.”
Vị trí mở
Sáng tạo
Kỹ sư
Sự hỗ trợ
Bán lẻ
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi và nghe thông tin mới nhất từ Tineco!
Cộng với ưu đãi độc quyền, giảm giá và phá vỡ tin tức về việc ra mắt sản phẩm mới nhất của chúng tôi.