Tải xuống ứng dụng
Quay lại hỗ trợ
Android
iOS
Android

Bạn có thể tải xuống tệp .apk của Ứng dụng Tineco, sau đó cài đặt vào điện thoại di động của mình (yêu cầu Android 8.0 trở lên).

Phiên bản mới nhất: v1.2.0

Download
Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi và nghe thông tin mới nhất từ Tineco!
Cộng với ưu đãi độc quyền, giảm giá và phá vỡ tin tức về việc ra mắt sản phẩm mới nhất của chúng tôi.