Chính sách hỗ trợ
Thông tin bảo hành
The 2-Year Limited Warranty

• Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.

• Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.

WARRANTY LIMITATIONS

• Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.

• Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.

• This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.

• Manufacturer’s warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from. Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

 

WHAT IS COVERED ?

• Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manuals. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.

• This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.

• This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

• Quality-related warranty claims on purchases made through Tineco's authorized distributors and retailers are handled through Tineco. For quality-related warranty claims, items will be replaced with a factory refurbished model of equal value when available, otherwise a new item will be sent.

WARRANTY SERVICE

• Register: We highly recommend that upon purchase, you register your appliance on the Tineco official website (www.tineco.com) and enjoy exclusive benefits. To register, please enter the last 10 or 11 digits of the serial number (found on the base of the main body). Failure to register your product won’t diminish your warranty rights.

• How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Tineco or an authorized agent.

Any replaced defective parts will become the property of Tineco.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

WHAT IS NOT COVERED ?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

• Appliances purchased from an unauthorized dealer.

• Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manuals.

• Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.

• Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manuals.

• Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.

• External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.

• Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.

• Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.

• Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer’s instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.

• Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

Đơn khiếu nại
Làm thế nào nó hoạt động
Lời khuyên thông tin bảo hành
Chào mừng bạn đến với trang bảo hành Tineco và khi bạn gặp vấn đề với sản phẩm của mình, bạn có thể xử lý các yêu cầu bảo hành và đặt câu hỏi tại đây để nhanh chóng được giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn đang gặp phải. Chúng tôi xin lỗi trước bất kỳ sự bất tiện nào mà sản phẩm Tineco có thể đã gây ra cho bạn.
Xin lưu ý rằng Bảo hành Tineco chỉ áp dụng cho các giao dịch mua từ cửa hàng chính thức của chúng tôi (Cửa hàng Tineco Amazon, Cửa hàng Tineco Lazada, Tineco Global trên eBay) và bảo hành bảo hành áp dụng cho chủ sở hữu ban đầu và chỉ cho pin ban đầu và không thể chuyển nhượng. Tineco sẽ không chịu trách nhiệm về chi phí, thiệt hại hoặc sửa chữa phát sinh do các máy được mua từ một đại lý trái phép.
Tất cả các sản phẩm được mua từ Tineco đều có bảo hành không rắc rối. Bạn có thể tìm thấy thời gian bảo hành chính xác của sản phẩm trên tài liệu bên trong hộp của nó hoặc trên các tệp bảo hành. Bạn cũng có thể xác minh thời gian bảo hành với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi trong phần thân thông điệp của bạn.
Nếu sản phẩm của bạn bị lỗi trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu phản hồi bên dưới và cho chúng tôi biết chúng tôi có thể làm gì để giúp bạn. Bạn có thể tiết kiệm thời gian khắc phục sự cố lần đầu bằng cách truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc xem Hướng dẫn sử dụng trước khi gửi yêu cầu bảo hành.
Cảm ơn bạn trước tất cả các thông tin bạn cung cấp; Chúng tôi biết thời gian của bạn là quý giá.
Thông tin liên lạc
Chi tiết đơn hàng
Khi đổi hàng bằng chứng mua hàng là cần thiết để xử lý một yêu cầu bảo hành.
Địa chỉ hiện tại
Nếu đăng ký dổi hàng, chúng tôi sẽ sắp xếp để sản phẩm đó được gửi đến địa chỉ này.
United States
United States

United States

Australia

Australia

Canada

Canada

Deutschland

Deutschland

España

España

France

France

Italia

Italia

New Zealand

New Zealand

United Kingdom

United Kingdom

Japan

Japan

Việt Nam

Việt Nam

Chi tiết vấn đề
Vui lòng mô tả (các) vấn đề bạn đang gặp phải.
Tập tin đính kèm
Tải lên bằng chứng mua và ảnh/video về chi tiết vấn đề* (tối đa 20MB)
Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Home / Ủng hộ / Chính sách hỗ trợ
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Sign up to get 10% off
your next purchase
Plus exclusive offers, discounts and breaking
news about our latest product launches.
Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi và nghe thông tin mới nhất từ Tineco!
Cộng với ưu đãi độc quyền, giảm giá và phá vỡ tin tức về việc ra mắt sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

Số sê -ri của tôi ở đâu?

Chọn mô hình của bạn